تدوین دستورالعمل های عملیاتی مدیریت علف های هرز سیب زمینی


یکشنبه ۳۰ اوت ۱۴۰۱-۱۴: ۵۰

دوئل با علوفه

تهران (پانا) – دستورالعمل عملیاتی مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی توسط همکاران دفتر آگاهی و کنترل عوامل آسیب رسان سازمان حفظ نباتات کشور تهیه و تدوین شده است.

طبق اعلام سازمان حفظ نباتات، گیاه انگلی یکی از مهم ترین علف های هرز انگلی است. این گیاه فاقد برگ های مشخصه و کلروفیل است و به همین دلیل برای نیازهای خود (آب و مواد غذایی) به سایر گیاهان زنده (میزبان) وابسته است و در واقع یک انگل اجباری است. با توجه به اینکه علف هرز ساس یکی از ده علف های هرز خطرناک جهان است، در سال های اخیر تحقیقاتی در ایران در زمینه زیست شناسی و مدیریت آن انجام شده است، بنابراین شناسایی دقیق و توصیه راهکارهای مدیریت ساس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت.

سس ها می توانند گیاهان میزبان را ضعیف کرده و در نتیجه کیفیت، کمیت و ثبات عملکرد آنها را کاهش دهند. اگر سطح آلودگی زیاد باشد، آسیب می تواند منجر به مرگ میزبان شود. وینگرت بیشترین خسارت را به مزارع یونجه، چغندرقند، کتان، یونجه، گوجه فرنگی و سیب زمینی وارد می کند.

با توجه به اهمیت صدور دستورالعمل‌های عملیاتی مدیریت تلفیقی علف‌های هرز سیب‌زمینی، توسط همکاران دفتر آگاهی و کنترل عوامل نامطلوب سازمان حفظ نباتات کشور تهیه و تدوین شد.

نشریه فوق در سایت سازمان حفظ نباتات اداره مبارزه با آفات، دفتر هشدار سریع و صندوق کمک به گلخانه، جالیز و گلخانه قابل دسترسی است.