تحویل ۵۰۰ اتوبوس و ۵۰ بیل مکانیکی


مراسم واگذاری بیش از ۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهری از وزارت کشور به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری امروز سه شنبه با حضور احمد وحیدی وزیر کشور در ستاد شرکت ایران خودرو دیزل برگزار شد و این سازنده تحویل گرفت. . امروز نیز وزارت کشور ۵۰ دستگاه بیل مکانیکی به ارزش چهار میلیارد تومان که هر کدام از شرکت دلتارا خریداری شده بود تحویل شهرداری های کشور داد.