تبعات تنظیم اقلیم در ایران؛ ۱۱ سرمایه گذاری تحقیقاتی برای کاهش خسارات توسط دست اقدام است


سرپرست وسط سراسری هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم اقلیم گروه تنظیم زیست در ذکر شد‌وگو همراه خود پانا؛

جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۰۹:۱۵

خشکسالی زاینده‌رود

تهران (پانا) – بارش‌های ناگهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی ۲ الگوی اجتناب کرده اند مشهودترین نوسانات در آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای ایران است کدام ممکن است به آموزش داده شده است سرپرست وسط سراسری هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم اقلیم گروه ایمنی تنظیم زیست پدیده تنظیم اقلیم خسارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعات زیادی را در ملت در پی می تواند داشته باشد.

پدیده گرمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو افزایش دمای کره پایین کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال‌های ۱۸۵۰ میلادی همراه خود لاغر ملایمی تحریک کردن شده بود تقریبا پس اجتناب کرده اند درگیری جهانی دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اوایل سال های ۱۹۵۰ میلادی همراه خود حرکت اجتناب کرده اند صفر سطح سانتیگراد گذشت گذشت اصولاً شد به همان اندازه اکنون کدام ممکن است اجتناب کرده اند مرز عالی سطح سانتیگراد نیز فراتر گذشت است. انگیزه اصلی این اتفاق را به تخلیه گازهای گلخانه‌ای نسبت می‌دهند کدام ممکن است شخصی ناشی اجتناب کرده اند خوردن بنزین‌‌های فسیلی است.

الگو گرمایش کره پایین با این حال اجتناب کرده اند اواخر قرن بیستم میلادی درگیر کننده تلقی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این روزی است کدام ممکن است ورزش های تجاری در سر شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بودند. هرچند نمی توان موقعیت کاهش مساحت جنگل‌ها را در افزایش گرمای پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم اقلیم نادیده گرفت با این حال دقیقا اجتناب کرده اند زمان انقلاب تجاری به بعد بود کدام ممکن است آب و هوای محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست بوم‌های متنوع کره خاکی به طرز فزاینده‌ای خرس تاثیر ورزش‌های انسانی قرار گرفتند. {در این} راستا هماهنگی نامه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمان نامه‌های متعددی بین ملت ها همراه خود یکدیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی زیر تذکر گروه ملل متحد منعقد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ها اختصاص داده شده شدند به همان اندازه همراه خود کاهش خوردن بنزین‌های فسیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل شده آن کاهش تخلیه گازهای گلخانه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کمک {به یکدیگر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای درحال بهبود برای افزایش ضریب تأثیر می گذارد استفاده اجتناب کرده اند قدرت‌های تجدید پذیر، سرانجام به فریاد کره پایین رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع اجتناب کرده اند اصلاحات ناخوشایند در تنظیم زیست شوند.

داریوش گل‌علیزاده، سرپرست وسط سراسری هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم اقلیم گروه ایمنی تنظیم زیست کسب اطلاعات در مورد تبعات تنظیم اقلیم در ایران به پانا ذکر شد: «مهم‌ترین اجزا ناشی اجتناب کرده اند تنظیم اقلیم، بدتر کردن خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سیلاب‌ها است. اگر برای این تبعات آمادگی وجود نداشته باشد، می‌تواند فوق العاده خسارت‌زا باشد.»

وی افزود: «آمادگی برای بروز سیل اجتناب کرده اند طریق اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای عملیات آبخیزداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت حریم رودخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسترهای سیل‌خیز به همان اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند این تخریب‌ها می‌تواند پیشگیری تنبل ضمن اینکه پیامدها در نتیجه بروز خسارات در بخش‌های مدیریت دارایی ها آب شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌ویژه کشاورزی، سلامت، زیرساخت‌های شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ قدرت، سایش گرد و غبار، را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب زیستی می‌شود.»

سرپرست وسط سراسری هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم اقلیم گروه ایمنی تنظیم زیست تاکید کرد: «افزایش تاب‌آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنوع همراه خود تنظیم اقلیم اجتناب کرده اند طریق اقدامات مدیریتی پیشگیرانه فوق العاده اهمیت دارد از قیمت‌های کمتری نسبت به جبران خسارات وارد شده ناشی اجتناب کرده اند تنظیم اقلیم دارد.»

گل‌علیزاده همراه خود دقیق اینکه سه گزارش سراسری کسب اطلاعات در مورد تنظیم اقلیم توسط محل کار سراسری هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم اقلیم مجهز است، ذکر شد: «اقدامات در قالب سرمایه گذاری‌های مطالعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقاتی برای کاهش خسارت‌های ناشی اجتناب کرده اند اصلاحات اقلیمی صورت گرفته است. {در این} زمینه ۱۱ سرمایه گذاری پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی رئوس مطالب شده مورد حمایت این سیستم بهبود ملل متحد در ایران است کدام ممکن است اجتناب کرده اند اخیر‌ترین امتحان شده‌های وسط سراسری هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم اقلیم {در این} بخش {بوده است}.»