تاکید بر تامین اعتبارات راهسازی خوزستان در نشست معاون وزیر راه و شهرسازی و استاندار – پایگاه خبری مدیریت شده


در دیدار با خیرال خادمی معاون وزیر و مدیر عامل ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور و صادق خلیلیان استاندار خوزستان بر توسعه راه ها و راه آهن راهبردی استان خوزستان تاکید شد. اخذ اعتبارات مورد نیاز از منابع مختلف بودجه در سطح کشور و برنامه های مصوب دولت و باید تامین شود.

استاندار خوزستان در این جلسه بر تسریع پروژه های راهداری در استان تاکید کرد و گفت: خوزستان باید از شرمحال و بختیاری تا اصفهان به استان های مرکزی و همچنین قهکیلوی و بویراحمد به استان فارس متصل شود.

خلیلیان افزود: فعالیت های مربوط به راه آهن دو خطه اهواز – اندیمشک به اتمام رسیده و این پروژه فعال می شود.

وی ادامه داد: امیدواریم با تکمیل بسیاری از جاده های کنارگذر و کمربندی به ویژه محورهای مربوط به شهر اهواز، گام بلندی در توسعه حمل و نقل کالا و مسافر در استان خوزستان برداریم.

منبع: ارنا