بهتر از زمان برای شام چه روزی است؟


دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۳:۳۹

ساعت ساختگی

تهران (پانا) – به نظر می رسد مانند است خورده شدن صحیح {برای حفظ} بهزیستی ۹ تنها به آنچه می خورید، اما علاوه بر این به زمان مصرف کردن نیز تعیین می شود.

شاید اجتناب کرده اند شخصی بپرسید کدام ممکن است خواه یا نه این بهتر از زمان برای شام است؟ ویژه به ویژه اگر در امتحان شده برای افت پوند هر دو سایر اولویت های بهزیستی هستید. تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند بزرگسالان الگوهای غذایی نامنظم دارند. شناخته شده به عنوان مثال، در یک واحد بررسی کودک روی ۱۵۶ نفر، نیمی اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان به مدت ۱۵ ساعت در روز وعده های غذایی خوردند. برخی فینال وعده غذایی شخصی را ساعت ۴ بعد اجتناب کرده اند ظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری به همان اندازه بالا عصر میان وعده خوردند. به همین دلیل می توان اظهار داشت کدام ممکن است بهتر از زمان برای مصرف کردن شام به نیازها بهزیستی ممکن است هر دو بیماری هایی کدام ممکن است دارید تعیین می شود.

یکی اجتناب کرده اند راه‌های افت پوند، کاهش انرژی دریافتی است. {در این} میان، زمان صحیح برای وعده های غذایی مصرف کردن بالقوه است ارائه می دهیم در حضور در اهدافتان کمک تدریجی.

تحقیق نماد داده اند کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند اینکه هیکل آغاز به ترشح ملاتونین تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خواب کنار هم قرار دادن شود، باید فینال وعده غذایی شخصی را بخورید. در تاریکی، ذهن ملاتونین ترشح می تدریجی. این تکنیک ریتم در یک روز واحد زمانی نامیده تبدیل می شود کدام ممکن است عملکردهای بی نظیر هیکل را ترتیب می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط نزدیکی همراه خود تکنیک متابولیسم دارد.

مصرف کردن باعث افزایش چربی هیکل تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است ذهن برای خواب کنار هم قرار دادن تبدیل می شود. علاوه بر این این، محققان به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است دیر وعده های غذایی مصرف کردن ممکن است ریتم در یک روز واحد زمانی هیکل را مختل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل خطر افزایش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل مرتبط همراه خود آن را افزایش دهد.

اگر هدف ممکن است افت پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افت پوند است، طرفدار تبدیل می شود شام را در گذشته اجتناب کرده اند شب آفتاب بخورید به همان اندازه ریتم در یک روز واحد زمانی هیکل به هم نریزد. دیر وعده های غذایی مصرف کردن بالقوه است در نتیجه اجتناب کرده اند بازو دادن تمایل به غذا برای صبحانه روز بعد شود. نخوردن صبحانه باعث پرخوری در کل روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وزن تبدیل می شود.

به نظر می رسد مانند است زمان اندیشه آل برای شام همراه خود ریتم در یک روز واحد زمانی ممکن است همخوانی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیکل ممکن است جایگزین می دهد به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند خواب غذای کافی را هضم تدریجی. بیشتر است شام را حداقل ۲ به همان اندازه سه ساعت در گذشته اجتناب کرده اند خواب خواستن کنید.

تأمین: خبرآنلاین