برنامه‌های تابستانی با اولویت دختران برنامه‌ریزی شود


کمیسیون فعالیت‌های تابستانی وزارت آموزش و پرورش

تهران (پانا) – معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد برنامه‌های تابستانی باید مطابق با نیاز دانش‌آموز باشد و این برنامه‌ها باید به تفکیک دختران و پسران با اولویت دختران برنامه‌ریزی شود.

اصغر باقرزاده در اولین کمیسیون فعالیت های تابستانی وزارت آموزش و پرورش ضمن خیر مقدم به افراد حاضر در این جلسه اظهار کرد: مطمئن هستم افراد متخصص در کارها و فعالیت های تابستانه، شما بزرگواران هستید و درباره این موضوع بهتر برنامه ریزی کردید و بررسی انجام دادید.

وی از استاد عزیز آقای «پیشنمازی» یاد کرد و افزود: وقتی صحبت از اوقات فراغت می شد آقای پیشنمازی می گفت: «قدیم ها از کلمه پر کردن اوقات فراغت استفاده می کردند اما بعدها دریافتند که باید به جای پر کردن، از غنی سازی اوقات فراغت استفاده شود.» ایشان با استدلال از آیات قرآن کریم و نظر مرحوم «رجبعلی مظلوم» گفت: «اصل سازندگی و تربیت انسان در اوقات فراغت به وجود می آید.»

باقرزاده عنوان کرد: با استدلال از این آیه قرآن که پروردگار متعال به حضرت رسول (ص) می فرماید که «فاذا فرغت فانصب وَ إِلى‌ رَبِّکَ فَارْغَبْ»: پس هرگاه از امور خود فراغت یافتی، به خدای خودت روی آورد و به نماز و شکر پروردگارت قیام کن، یعنی آن لحظه، لحظه رغبت کردن به پروردگار است زیرا تا قبل از فراغت درگیر اجبارها و تهدیدها هستیم و با فارغ شدن از این اجبارها و با برقراری ارتباط با پروردگار، خودسازی و تربیت معنوی حاصل می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با مطالعه کتابی از حائری شیرازی مثالی از ایام فراغت دیدم که جالب است؛ ایشان می فرمایند: «اگر کدخدای روستایی را به روستای دیگر برای مراسمی دعوت کنند و کدخدا به مراسم نرود و غلام خود را می فرستد.» ایشان می فرماید: «روح انسان کدخدای وجودش است، جسم انسان نوکر روح او هم نیست و مرکب روح اوست.» آقای حائری در این کتاب می فرماید: «بسیاری از انسان ها در پیشگاه خدا مرکب خود را می فرستند.» برداشت ما از این قصه این است دانش آموزی که به او آموزش می دهید اگر روح همراه شما بود موفق بودید اما اگر مرکب خود را که همان جسمش است بفرستد، تاثیری در او نخواهیم داشت.

وی اشاره کرد: یکی از موقعیت هااین است که دانش آموز با تمام وجود و به اصطلاح با روح خود در ایام فراغت حاضر می شود در حالی که او در کلاس درس مرکب خود را فرستاده است. در جایی که او با آرامش آمده یعنی با روح خود آمده است و در این مکان زمینه پرورش و تربیت او فراهم خواهد شد.

معاون وزیر ادامه داد: تمام تلاش ما این است که برنامه ها تجمیع و تلفیق شود اگر مسابقاتی وجود دارد باید بتوانیم آن را تجمیع و تلفیق کنیم تا موفق شویم.

باقرزاده با بیان اینکه برنامه های تابستانی باید مطابق با نیاز دانش آموز باشد افزود: این برنامه ها باید به تفکیک دختران و پسران با اولویت دختران باشد و برای دختران ویژه برنامه ریزی شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تاکید براینکه باید در این برنامه ریزی به اقتضائات شهری و روستایی توجه شود گفت: بخشی از برنامه ها متمرکز است و برای آنان متولی متمرکز وجود دارد اما متولی برخی دیگر از برنامه ها مدرسه و منطقه است که باید با ابلاغ آنان، چند برنامه پیشنهادی به فراخور مدرسه و منطقه ابلاغ کنیم.

وی با تاکید بر موضوع توجه به نیروی انسانی بیان کرد: تعداد مربیان تشکل های دانش آموزی کم است در عین حال کار زیادی را انجام می دهند باید برنامه تابستان با توجه به این محدودیت ها طراحی شود.

باقرزاده تاکید کرد: امسال در معاونت پرورشی و فرهنگی بخشی از اعتبار برنامه های تابستان برای نظارت، ارزیابی، سنجش و اثربخشی اختصاص می یابد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تاکید براینکه هم افزایی باید در نگرش و نظریه پردازی شکل بگیرد بخش های متمرکز باید یک برنامه به مدارس ارائه دهد اظهار کرد: از حرکت های مردمی و برنامه های موسسات معتبر و مناسب در این راستا حمایت خواهیم کرد.

باقرزاده همچنین درباره سامانه اردوهای دانش آموزی نیز عنوان کرد: ساماندهی سامانه اردوهای دانش آموزی به طور جدی دنبال خواهد شد.