بررسی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت های سهامی عام در سیاست های کلی برنامه هفتم


در بیست و هشتمین جلسه کمیته مشترک مجلس برگزار شد.

شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۳:۱۸

مجتمع تشخیصی

تهران (پانا) – اعضای کمیته مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیست و هشتمین جلسه خود به بررسی، تنظیم و خصوصی سازی شرکت های دولتی در سیاست های کلی برنامه هفتم پرداختند.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیته مشترک به ریاست دکتر محمدباقر ذالقدر و با حضور برخی از اعضای مجمع، روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام. شورای اسلامی، رئیس صندوق توسعه ملی و وزارت نفت با موضوع «بررسی، تنظیم و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴» به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیم گرفتند: شرکت‌هایی که انجام ندهند. دارند – وظایف حاکمیتی یا بخشی از وظایف غیر حاکمیتی آنها باید به طور کامل یا جزئی به بخش خصوصی یا تعاونی ها واگذار شود. «شرکت‌هایی که انحصاراً مسئول حاکمیت هستند باید به یک سازمان و ساختار دولتی مناسب تبدیل شوند»، «شرکت‌های دولتی زیان‌ده باید منحل شوند و شرکت‌های دولتی با وظایف موازی بر اساس اهداف و مأموریت‌های خود ادغام شوند».

در این جلسه محسن رضایی، سید مرتضی نبوی، صادق یازاده، سید مصطفی مرسلم، سعید جلیلی، غلامرضا آقازاده، داود دانش جعفری و محمد جواد ایروانی از اعضای شورا و نمایندگان نهادهای ذیربط به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و بحث را ادامه دادند. بررسی موارد غیر از سیاست های کلی برنامه هفتم به جلسه بعدی کمیته مشترک موکول شد.