برخورد ناعادلانه داده ها آموزان برای مختصر کردن موهایشان معامله با تبدیل می شود


پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۸:۰۴

فرد پر ستاره

تهران (پانا) – سخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اظهار داشت: برخورد همراه خود داده ها آموزان متخلف (مو) مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

صادق ستاریورد در پیامی توئیتری در پاسخ به چاپ شده ویدئویی در دنیای آنلاین ما مبنی بر مختصر کردن موهای داده ها آموزان نوشت:

را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به ندامت آدم مشرف شده ایم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر آدم را گرامی داشتیم.

بر مقدمه ماده ۸ قوانین معامله با به تخلفات اجرایی، برخورد متخلف همراه خود داده ها آموزان گران قیمت، حرکت هر دو رفتاری مغایر همراه خود امور اجرایی هر دو شغلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق هیأت معامله با به تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعزیرات اجرایی معامله با تبدیل می شود.