با توجه به (به کف دست رساندن، به کف دست رساندن) دانش فنی های حال کدام ممکن است اجتناب کرده اند سم به وجود آمده اند بیاموزید


Gya Apartmani Mofeed Bray Salamati

تهران (پانا) – {در میان} پوشش گیاهی آپارتمانی کدام ممکن است دکوراسیون خانه خانه را تزیین می کنند، برخی اجتناب کرده اند گونه های سمی هستند کدام ممکن است نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط آنها {در خانه} ممکن است برای جوانان، اشخاص حقیقی فروپاشی ذهن هر دو حیوانات خانگی مضر باشد.

به گزارش تجهیزات گلف خبرنگاران جوان، پوشش گیاهی آپارتمانی می توانند فواید زیادی برای خانه داشته باشند. این پوشش گیاهی به افزایش استاندارد هوا، خواب بیشتر، کاهش استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید از جمله رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراوت به دکوراسیون خانه کمک می کنند. همراه خود این جاری، برخی اجتناب کرده اند پوشش گیاهی آپارتمانی وجود دارند کدام ممکن است خطرات آنها اصولاً اجتناب کرده اند فواید . این پوشش گیاهی سمی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است برای جوانان، اشخاص حقیقی تحت تأثیر فروپاشی ذهن هر دو حیوانات خانگی مضر باشند. متعاقباً بیشتر است در گذشته اجتناب کرده اند محدوده گیاه آپارتمانی با توجه به آن تجزیه و تحلیل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را {در خانه} نگهداری کنید.

اگر نیمه کوچکی اجتناب کرده اند برگ هر دو ساقه این پوشش گیاهی به طور تصادفی خورده شود، ممکن است باعث تورم گلو، تنگی نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی از دست دادن زندگی شود. در یکپارچه به راه اندازی شد سمی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضر ترین پوشش گیاهی آپارتمانی می پردازیم. پوشش گیاهی آپارتمانی سمی می توانند اجتناب کرده اند راه های مختلفی باعث مسمومیت شوند. تصمیم منافذ و پوست همراه خود شیره پوشش گیاهی سمی، مصرف کردن میوه، گل هر دو اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن ناخوشایند گلدان هر دو آب گلدان برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات خانگی مضر است.

هیولا هر دو برگ انجیر (Monstera deliciosa)

Monstera deliciosa خوب گیاه محلی اجتناب کرده اند خانوار Araceae است کدام ممکن است محلی جنگل های استوایی جنوب مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب پاناما است. Monstera {به دلیل} برگ های بی تجربه چرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه های خوش ذوق اش انبساط می تنبل. این گیاه انصافاً در ایران به برگ انجیر شناخته شده است. گیاه سرپوشیده Monstera برای عجله انبساط می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پوشش گیاهی فوق العاده مقاوم در نظر گرفتن می آید. میوه های خوش سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبدار Monstera بعد اجتناب کرده اند خوب سال می رسد. میوه ها ظاهری فلس دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیار قابل مقایسه با دارند.

سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطر میوه رسیده شبیه کیوی، آناناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موز است. با این حال این گیاه سمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده مضر است. مصرف کردن برگ های گیاه باعث تورم زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارش گلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید لثه تبدیل می شود. مصرف کردن میوه نارس {به دلیل} از گرفتن اگزالات کلسیم بیش از حد باعث ناراحتی از حداکثر شکم، سرگیجه، حالت تهوع، خارش گلو، تورم زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزش احاطه لب تبدیل می شود. به دلیل، خوب هیولای طبیعی سمی ممکن است برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات خانگی خطرآفرین باشد.

پیچک شیطان

پوتوس طبیعی خزنده، مقاوم، انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری الرشد است. شناسایی آموزشی این گیاه Epipremnum aureum اجتناب کرده اند خانوار Araceae است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلی جزیره Moorea را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزایر سلیمان است. طبق تحقیق ناسا، این گیاه آپارتمانی شناخته شده به عنوان تصفیه کننده هوا هوا راه اندازی شد شده است. پوتوس همراه خود بردن سمومی قابل مقایسه با زایلن، بنزن، فرمالدئید، تولوئن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اکسیژن هوا را آلوده نشده می تنبل. بد نیست بدانید کدام ممکن است اصولاً بسیاری از پوتوس سمی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری آن ها در آپارتمان همراه خود تمام فوایدی کدام ممکن است دارد فوق العاده مضر است. این قوه {به دلیل} وجود کریستال های اگزالات در تمام نیمه های گیاه سمی است.

در انسان مصرف کردن برگ هر دو ساقه گیاه ممکن است باعث تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارش منافذ و پوست، تورم لب ها، تورم زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلو، اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفراغ شود. اگر حیوان خانگی تکه‌ای اجتناب کرده اند برگ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساقه‌های گیاه را ببلعد، نتایج آن می‌تواند کشنده باشد. اگر کودک هر دو حیوان خانگی {در خانه} دارید، بیشتر است گیاه را اجتناب کرده اند دسترس آنها در اطراف حفظ کنید. گرفتن گیاه اجتناب کرده اند سقف همراه خود شکاف صحیح اجتناب کرده اند پایین راه خوبی برای خیلی نگه از گرفتن گلدان های سمی اجتناب کرده اند کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات خانگی است.

دیفن باخیا

دیفن باخیا (Diphenbachia) خوب سرده اجتناب کرده اند پوشش گیاهی گلدار گرمسیری اجتناب کرده اند خانوار Araceae است. این گیاه انصافاً محلی مناطق خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرطوب جهان اجتناب کرده اند مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرژانتین به همان اندازه جنوب غربی هند است. برخی اجتناب کرده اند گونه های دیفن باخیا شناخته شده به عنوان پوشش گیاهی تزئینی به طور قابل توجهی پوشش گیاهی آپارتمانی به طور در عمق ای انبساط می کنند. در اکثر خانه ها این گیاه {به دلیل} از دوام بالا به سمت شرایط مختلف آلی به طور قابل توجهی خشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام به سمت آفتاب کم نگهداری تبدیل می شود. دیفن باخیا یکی اجتناب کرده اند پوشش گیاهی آپارتمانی غول پیکر است کدام ممکن است گاهی حتی روی پایین بام ها نیز انبساط می تنبل. همراه خود این جاری باید بدانید کدام ممکن است این گیاه یکی اجتناب کرده اند مضر ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمی ترین پوشش گیاهی آپارتمانی است.

جویدن حتی نیمه کوچکی اجتناب کرده اند برگ هر دو ساقه این گیاه برای هر سهام مضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمی است. احساس ساقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ دیفنباخیا تشکیل کریستال های سوزنی تعیین کنید اگزالات کلسیم به تماس گرفتن رافید است. اگر خوب برگ هر دو ساقه را قورت دهید، بالقوه است علائمی قابل مقایسه با بی حسی از حداکثر در دهان، بافت سوزش در زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لثه، تورم گلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبریزش سوراخ بینی را تخصص کنید. اگر برگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساقه ها را به مدت تمدید شده بجوید، علائم شدیدتر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری است شخص بلافاصله به بیمارستان منتقل شود. در اسبابک ها اورژانسی همراه خود تخلیه شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شستشوی آن مسمومیت برطرف تبدیل می شود. به دلیل باید گیاه را در اطراف اجتناب کرده اند دسترس کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات خانگی نگهداری کنید.

سینگونیوم

سینگونیوم سرده ای اجتناب کرده اند پوشش گیاهی گلدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خزنده اجتناب کرده اند خانوار Araceae است کدام ممکن است محلی جنگل های استوایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرطوب جنوب مکزیک، غرب هند، آمریکای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکای جنوبی است. سینگونیوم در زیستگاه شخصی به تنه چوب غول پیکر می چسبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بالای چوب بالا {می رود}. این گیاه ممکن است به همان اندازه ۲۰ متر انبساط تنبل. خوشایند است بدانید این گیاه قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح سمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضر است. احساس شاخه های این گیاه تشکیل بخشها بالایی کریستال اگزالات کلسیم است. تصمیم کف دست همراه خود شیره گیاه ممکن است در برخی اشخاص حقیقی باعث درماتیت شود کدام ممکن است همراه خود خارش، سوزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تاول زدن منافذ و پوست در کنار است. تزریق شیره گیاه به توجه علائم ناخوشایندی تحمیل می تنبل.

بلعیدن نیمه کوچکی اجتناب کرده اند ساقه هر دو برگ گیاه سینگونیوم برای انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات مضر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باعث مسمومیت شود. اگر برگ ها هر دو ساقه های زبان جویده شود، گلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید لثه ها از نزدیک آلوده می شوند. درد، سوزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارش در دهان اجتناب کرده اند تولید دیگری علائم جویدن برگ های گیاه مقوی است. بلعیدن این گیاه باعث دل درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفراغ نیز تبدیل می شود. سینگونیوم را به همان اندازه حد امکان در اطراف اجتناب کرده اند دسترس حیوانات خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان نگهداری کنید. اگر کودک هر دو حیوان خانگی خواهید کرد توسط سینگونیوم مسموم شد، فوراً به دکتر مراجعه کنید.

هدیرا هلیکس

پیچک انگلیسی کدام ممکن است به طور معمول است “عشق” نامیده تبدیل می شود، متعلق به خانوار Araliaceae است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلی اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیای غربی است. این گیاه در همه زمان ها بی تجربه در بیرون هر دو موجود در خانه نگهداری تبدیل می شود. در ایران تاسیسات تولیدی پاپیتال یکی اجتناب کرده اند پرطرفدارترین تاسیسات تولیدی های آپارتمان سازی است. جلب توجه است بدانید کدام ممکن است این گیاه خواص درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی زیادی دارد. طبق تحقیقات ناسا، گیاه سرمایه در تصفیه هوای خانه کارآمد است. این گیاه ممکن است سموم فرمالدئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزن را اجتناب کرده اند جو خارج تنبل. عصاره پاپایا شناخته شده به عنوان سم زدا، ضد سرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد تحریک نیز شناخته تبدیل می شود. شربت سرفه پروسپان اجتناب کرده اند عصاره این گیاه گرفته تبدیل می شود.

جدا از تمام این فواید، باید بدانید کدام ممکن است گیاه بی نظیر سمی است. پیچک انگلیسی تشکیل بسیاری از مختلفی اجتناب کرده اند سموم است کدام ممکن است نتایج نامطلوبی بر انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات دارد. ساپونین ها ماده ای هستند کدام ممکن است در برگ ها، ساقه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه های گیاه پاپیلا کشف شد می شوند. ساپونین ها سمی هستند. با این حال به مقدار معین را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی سطوح مختلف اجتناب کرده اند آن خلط آور تهیه می کنند. به دلیل مصرف کردن برگ های اخیر هر دو مصرف کننده برگ های پاپولار پیشنهاد نمی شود. این گیاه علاوه بر این تشکیل فالکارینول را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیدروفالکرینول دی اکسید است.

این ۲ ماده جدا از خواص ضد ویروسی، ضد باکتریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد قارچی شخصی شناخته شده به عنوان آلرژن نیز شناخته می شوند. {افرادی که} به این ۲ ماده حساسیت دارند، پس اجتناب کرده اند جویدن نیمه های مختلف گیاه، علائمی قابل مقایسه با گلودرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهان از حداکثر را بافت خواهند کرد. همراه خود این جاری، در اسبابک ها از حداکثر، ممکن است باعث مسمومیت شود. {فراموش نکنید} کدام ممکن است تصمیم کف دست کودک همراه خود شیره گیاه بالقوه است باعث درماتیت تماسی آلرژیک شود.