باید به انتقاد از روزنامه اصلاح طلب ادامه داد که عمامه بر سر گذاشته است/ به روحانیت احترام می گذارد چون انتقاد می شنود – پایگاه خبری مدرس


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; روزنامه آرمان ملی خطاب به تظاهرکنندگان با تاکید بر اینکه عمامه زدن رفتاری غیرقابل قبول است، گفت: روحانیت به خوبی به انتقاد شما گوش می دهد.

آرمان ملی نوشت: انداختن عمامه از سر روحانیون کار غیرقابل قبولی است، رهبران دینی در سراسر جهان لباس مخصوص به خود را دارند که قابل احترام است… کسانی که امروز برای نشان دادن اعتراض خود، عمامه روحانیون را از سر می اندازند. از یک چیز غافل هستند و متوجه می شوند که روحانیون خوب عمل می کنند و به انتقادات آنها گوش می دهند.

در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: انداختن عمامه بر سر روحانیون در خیابان نه تنها با آنچه تظاهرکنندگان به عنوان مطالبات خود مطرح می کنند مطابقت دارد، بلکه حاکی از سوء استفاده مردم یا تحرکات از فضای موجود است.