بازگشت دولت به مسیر «خدمت به مردم»


سه شنبه ۸ سپتامبر ۱۴۰۱-۱۱: ۳۶

سخنگوی دولت

تهران (پانا) – علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت به مناسبت هفته دولت ویدئویی با عنوان «گزارشی به مردم» منتشر کرد و در آن به برخی از مهم ترین چالش های دولت سیزدهم در آن زمان پرداخت. کار با تبیین اقدامات انجام شده توسط این دولت برای حل مشکلات طی یک سال گذشته آغاز شد.