بازده آب سیل معادل سه روز مصرف آب در تهران بود


چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۱:۴۲

نوشیدنی اوت بانک تهران

تهران (پانا) – مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران از اضافه شدن بارندگی و سیل اخیر حدود ۱۰ میلیون مترمکعب به ذخایر آبی که معادل سه روز مصرف آب در تهران است، خبر داد.

به گزارش مهر، محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران با اشاره به میانگین مصرف شهر تهران در روزهای اخیر که معادل سه میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب بوده است، میزان بارندگی و سیل اخیر را افزایش داده است. به حدود ۱۰ میلیون متر مکعب که معادل سه روز مصرف آب در تهران برای افزایش ذخایر آب است.

وی افزود: پس از بارندگی های اخیر و بارش های سیل آسا، این تصور غلط در افکار عمومی شکل گرفت که آب های سیلابی سهم زیادی در ذخایر و منابع آبی داشته، در حالی که عمده این سیلاب ها در حوضه های آبریز نبوده است. .

مدیرعامل نیروگاه های آب منطقه ای تهران ادامه داد: با آمادگی های قبلی و تدابیر اندیشیده شده در زمینه پدافند غیرعامل، حتی خروج تصفیه خانه های شماره ۲ (کن) و شماره ۷ تهران از مدار نیز اتفاقی نیفتاد. آبرسانی به پایتخت قطع شد و ۳۰ ساعت قبل از شروع سیل، آماده رویارویی با این مشکل بودیم و اندازه مخازن را طوری تنظیم کردیم که مشکلی در روند آبرسانی به وجود نیاید.

بختیاری خاطرنشان کرد: سیاست گذاری و اجرای طرح های آبرسانی در استان تهران بر اساس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منجر به پایداری شبکه با کمترین آسیب شد.