بادامچیان: ما می خواهیم اوکراین از غرب مستقل شود – پایگاه خبری مدآرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; اسدالله بادامشیان دبیرکل مجمع المطلف اسلامی گفت: غرب مدعی است که پهپادهای ایرانی در اوکراین بسیار مؤثر بوده اند. این به رسمیت شناختن قدرت فراملی و جهانی ایران توسط غرب است. در حالی که ایران سیاست تشدید جنگ را در هیچ نقطه ای از جهان از جمله اوکراین دنبال نمی کند، می خواهد به جنگ در اوکراین و استقلال آن کشور از غرب پایان دهد.