این زنانه همراه خود دعای طلسم عشق ۲۰ میلیارد درآمد داشت – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، رئیس پلیس فتا استان قم اجتناب کرده اند دستگیری زن جوانی خبر داد کدام ممکن است همراه خود تحمیل صفحه اینستاگرامی فال‌گیری، رمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعانویسی اقدام به پاره کردن می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدی بیش اجتناب کرده اند ٢٠ میلیارد داشت.

 

به گزارش اعتقاد اینترنت به نقل اجتناب کرده اند پلیس فتا سرهنگ علی موالی ذکر شد: متخصصان این پلیس در پی رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش دنیای آنلاین ما، صفحه اینستاگرامی را تفسیر کردند همراه خود تبلیغ خرافات اجتناب کرده اند جمله فالگیری، رمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلسم، دعانویسی برای رزق را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی، کارگشایی، بخت‌گشایی، عروسی، توسل به را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطیع شدن اشخاص حقیقی، بازگشت عشق، کالا مهره مار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرز، مشتریان را فریب می‌داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنان پاره کردن می‌کرد.

 

وی افزود: ماموران همراه خود انجام تحقیقات تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی‌های فنی، سودآور شدند گرداننده صفحه اینستاگرامی کدام ممکن است خانمی زیر ۳۰ سال بود تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق مقام قضایی در شهر کرج دستگیر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که پیگیری سیر سطوح قانونی پرونده شان عرضه مراجع قضائی شد.

 

این مقام انتظامی خاص داشت: این مدعی دعانویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فالگیری همراه خود سفارش فروش به بلاگر معروف در خارج اجتناب کرده اند ملت، برای هر بار تبلیغ در صفحه این بلاگرها مبلغ ۲ هزار دلار در نظر گرفتن آنها واریز کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق فروش اقدام به توسل به بیش اجتناب کرده اند ۳۳۰ هزار دنبال کننده کرده است.

 

رئیس پلیس فتا استان قم همراه خود ردیابی به اینکه صرف قیمت‌های پولی بی فایده، تحمیل مشکلات اعتقادی، بروز آسیبهای روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلافات خانوادگی را اجتناب کرده اند پیامدهای این گونه برای مشاوره دعانویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمالی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساکنان در خصوص شگردهای پاره کردن بالاخص در دنیای آنلاین ما هشدار داد: اجتناب کرده اند اعتقاد به اشخاص حقیقی سودجو کدام ممکن است تحمل عنوان تعمیر مشکلات، فالگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعانویسی همراه خود فروش در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فن خاص بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک احساسات اقدام به فریب بینندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب چیز خوب در مورد پولی می‌کنند کنارً پرهیز کنند.