اولویت مشاور اجتناب کرده اند انجام نیروی کار مذاکره کننده – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، محمدمهدی زاهدی در مونتاژ علنی بلافاصله (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در ترکیبی هیات مذاکره کننده گفت: ساکنان در هیچ شرایطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ابعاد عالی سوزن در اوج منحرف نمی شوند.

وی اجتناب کرده اند مشاور مردمان کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رافر در مجلس به خاطر اختصاص بودجه برای مونتاژ اردوگاه زیبایی شناختی شهید قاسم سلیمانی تشکر کرد.

این عضو کمیسیون آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات مجلس ضمن خوش بینانه تعیین مقدار اجتناب کرده اند سفرهای مقامات به استان ها، ابراز امیدواری کرد استان کرمان در میل قرار گیرد.

نیاز ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین اتباع بیگانه

مشاور مردمان کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رافر در مجلس همراه خود ردیابی به انواع ۵ میلیون شهروند در ملت اظهار داشت: حداقل ۲ سوم اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی به صورت بوتلگ وارد ملت شدند، گمشده مدارک هویتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز دسترسی ملت هستند. . ملت. هیچ دولتی اجازه نمی دهد از ما کدام ممکن است در کشورشان مسکن می کنند بی هویت باشند. از پیامدهای سیاسی، امنیتی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مالی ممکن است داشته باشد. مبایعه نامه داده ها آموزان در استان خراسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرم مطهر رضوی اجتناب کرده اند کارهای اوست. من اجتناب کرده اند سران سه قوه به طور قابل توجهی ریاست جمهوری آرزو می کنم با اشاره به مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین «اتباع بیگانه» گزینه ها عاجل گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام بلافاصله انجام دهند.

زاهدی همراه خود ردیابی به مشکلات آب در استان کرمان خطاب به وزیر انرژی اظهار داشت: در گذشته اجتناب کرده اند اینکه مردمان اعتراض شخصی را گفتن کنند، خودتان در محل حادثه حاضر شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسرع وقت نسبت به آبرسانی به کرمان اجتناب کرده اند آب ها اقدام اجباری را تقاضا کنید. خلیج فارس، اجتناب کرده اند رفسنجان به همان اندازه کرمان – کدام ممکن است حدود ۹۰ کیلومتر فضا دارد.

فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت در توانایی معدنی تجاری استان کرمان

این مشاور مجلس نمایندگان استان کرمان خطاب به وزیر صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ارشد نمایندگی‌های معدنی تجاری استان کرمان اظهار داشت: طبق برخی گزارش‌های موثق کدام ممکن است {اسناد و مدارک} به انگشت من رسیده، فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت‌خواری {در این} زورمندان موجود است. گروه هایی کدام ممکن است در برابر این دیده نمی شوند مدال خوشحال از مقامات است سیزدهم نبرد همراه خود فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت چگونه وزارت صمت این موضوع را تحمل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری نمی شود امیدوارم این هشدار قابل توجه گرفته شود.

ادامه دارد مدیران زیادی در کرمان منصوب نشده اند

مشاور مردمان کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رافر در مجلس اجتناب کرده اند عدم انتصاب مدیران در استان کرمان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ۹ ماه اجتناب کرده اند تحریک کردن به کار مقامات آقای رئیسی می گذرد با این حال متاسفانه در استان کرمان مدیران زیادی منصوب نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن مسکن می کنند. . حالت بیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدی کدام ممکن است باعث شد کارها به کندی پیش برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی مردمان روز {به روز} تا حد زیادی شود. جنابعالی اجتناب کرده اند وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای گروه های کشوری موظف است بدون در نظر گرفتن سریعتر {در این} خصوص انتخاب گیری کنند به همان اندازه کارها به تعیین کنید جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی پیش برود.

زاهدی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند افزایش قیمت داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمانی اظهار داشت: متأسفانه افزایش قیمت داروها غذایی به طور قابل توجهی لبنیات، گوشت، سیب زمینی، پیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کالاهای ساختمانی معادل سیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلگرد باعث شد فشار بر فقرا؛ این انقلاب همراه خود حمایت مردمان عزیزش تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط کرد، بویژه مستضعفان آنها عصبانی نشوند.