انواع شهرهای همراه خود وضعیت صورتی به صفر شهر رسید


جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۲۲:۱۲

 ازدحام جمعیت در بازار تهران

تهران (پانا) – بروزترین tp-date نقشه کرونایی شهرهای ملت گفتن شد.

بر مقدمه فینال {به روز} رسانی‌ها، انواع شهرهای همراه خود وضعیت صورتی در ملت اجتناب کرده اند ۲ به ۰ شهر رسید. علاوه بر این انواع شهرهای همراه خود وضعیت نارنجی اجتناب کرده اند ۴۸ به ۳۳ شهر کاهش کشف شد.

بر این مقدمه، اکنون هیچ شهری در وضعیت صورتی نیست. ۳۳ شهر در وضعیت نارنجی، ۳۲۱ شهر در وضعیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴ شهر در وضعیت آبی هستند.