انهدام ۳ باند قاچاق سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات در موجود در مرزهای ملت


چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۴:۳۷

30 دستگیره سلاح را برای استفاده در آن کشف کنید

تهران (پانا) – فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند انهدام سه باند قاچاق سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات در مرزهای استان های آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام خبر داد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} پلیس، سردار احمدعلی گدرزی ذکر شد: در چارچوب اجرای قالب تعطیل مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند قاچاق در نوار مرزی، مرزبانان استان های آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام سودآور شدند سه باند قاچاق اسلحه را {در این} شهرستان اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید منهدم کنند. چندین قلمرو عملیات به صورت جداگانه، جایی کدام ممکن است مهمات در مرز دولتی پیدا شد.

وی افزود: مرزبانان با انهدام باندهای قاچاق اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات سودآور به اختراع ۵۴ قبضه کلت کمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشها زیادی مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکات آنها شدند.

فرمانده مرزبانی مرزهای ملت را برای قاچاقچیان اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات ناامن دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: ایمنی ساکنان ملت یکی اجتناب کرده اند مهمترین دغدغه های مرزبانان جمهوری اسلامی ایران است کدام ممکن است برای تامین این ایمنی… به مردمان.”