انقلاب اسلامی باعث شد مشکل اول جهان اسلام شود – پایگاه خبری مدارا


نامگذاری روز قدس باعث شد مظلومیت فلسطینیان فراموش نشود

وی افزود: این اقدام موجب شد تا مظلومیت افراد فلسطین به فراموشی سپرده نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین راستا هرساله در روز قدس در کشورهای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی تصویر برپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در باره جنایات رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیانش نسبت به ملت مظلوم فلسطین روشنگری می‌شود.

معاون امور مجلس ریاست جمهوری یکپارچه داد: امام خمینی (ره) اجتناب کرده اند ابتدای نهضت در سال ۱۳۴۲ دانستن درباره خطر رژیم صهیونیستی هشدار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شعارهای  افراد اجتناب کرده اند جمله «همانطور که صحبت می کنیم ایران، فردا فلسطین» این رویکرد تجلی کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند انقلاب با نامگذاری روز جهانی قدس این نبرد وارد مرحله‌ی جدیدی شد.

حسینی دانستن درباره کارکردهای روز قدس تصدیق شد: این ابتکار امام خمینی (ره) مساله قدس را اجتناب کرده اند خوب موضوع محدود جغرافیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی به مساله اول جهان اسلام تغییر کرد.

وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند سویی ظاهر شد امام بر از ما بودن امروز با حضور در اجتماعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایی‌ها، ایده ها کلی جهان را متوجه مظلومیت فلسطین، آرمان قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه مسجدالاقصی شناخته شده به عنوان قبله اول مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبدأ معراج پیامبر اکرم مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مساله را جهانی کرد، به منظور که همانطور که صحبت می کنیم در عوامل مختلف جهان علیرغم محدویت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسرساز‌گیری‌ها مراسم بزرگداشت روز قدس چشمگیر برگزار تبدیل می شود.

از دوام موجب پایین‌گیر شدن رژیم صهیونیستی شد

حسینی اظهار داشت: انقلاب اسلامی باعث شد مساله قدس شناخته شده به عنوان مساله اول جهان اسلام مطرح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام تحت تأثیر قرار گرفت اجتناب کرده اند آموزه‌های انقلاب اسلامی باعث شد تا رژیم صهونیستی پایین‌گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحمل ضربات سنگینی شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با ردیابی به تجهیز نیروی دریایی گروه‌های از دوام، تصریح کرد: روزی انتفاضه افراد فلسطین با سنگ انجام می‌شد با این حال در شرایط حال به اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی پاسخ موشکی می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودشان حفاظت می‌کنند

وی با دقیق اینکه ااین مساله هم محدود به غزه نیست، خاطرنشان کرد: ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام افراد فلسطین در کرانه غربی، بیت‌المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق اشغالی را به فال نیک می‌گیریم چون آن است رئیس فرزانه انقلاب گفتن کردند، دیری نخواهد پایید کدام ممکن است رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند بین خواهد سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرائن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شواهد فراوان سیگنال رو به فروپاشی بودن این رژیم نامشروع را انتخاب کنید و انتخاب کنید غاصب است.

وی با ردیابی به وعده‌های الهی اضافه کرد: براساس وعده‌های الهی اگر افراد از دوام کنند خداوند هم آنان را یاری خواهد کرد امیدواریم همه افراد مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادگان جهان اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را محکوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مظلومان فلسطین حمایت کنند.

محکومیت جنایات صهیونیست‌ها اجتناب کرده اند سوی گروه‌های آزاده

حسینی اظهار داشت: خوشبختانه شاهد هستیم علاوه بر این مسلمانان، گروه‌های آزاده مسیحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برخی یهودیان جهان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سطح مقابل چیز خوب در مورد آمریکای جنایتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای غربی ایجاب می‌تنبل تا اجتناب کرده اند جنایات صهیونیست‌ها حمایت کنند.

وی یکپارچه داد: صهیونیست‌ها با سال‌ها طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای مونتاژ ملت بر اساس دین مشترک یهود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان دینی عبری، در سال ۱۹۴۸ موجودیت شخصی را گفتن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شبیه به زمان علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادگان جهان به مخالفت با این اقدام مبادرت ورزیدند، چنان چه آیت الله کاشانی در سال ۱۳۲۶ خطر صهیونیزم را گفتن کرد.

حسینی بازگشت به شد: اجتناب کرده اند بدو ساختمان رژیم جامد صهیونیستی شروطی اجتناب کرده اند سوی گروه ملل مطرح شد کدام ممکن است همه این شروط اجتناب کرده اند جمله عدم اصلاح در مسجد الاقصی، به رسمیت شناختن حق بازگشت آوارگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام به اماکن مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی توسط صهوینیست ها زیر پا گذاشته شد.

وی در یکپارچه: تحمیل رعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس، ریختن ساکنان فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود شهرک‌های یهودی‌نشین، انهدام اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان‌های افراد بی پناه فلسطین، قتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید غارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسارت به اماکن مقدسه را اجتناب کرده اند راهبردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات صهیونیست‌ها برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت تنها راه مرتب کردن رژیم صهیونیستی، از دوام است چون زبانی جز زور را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات نمی شناسند.

در مورد افزایش روحیه از دوام، رژیم اشغالگر روز {به روز} صعیف‌تر می‌شود

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: در مورد افزایش مقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده طلبی، رژیم صهیونیستی روز {به روز} ضعیف تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام، آسانسور می‌شود. اگرچه متاسفانه برخی اجتناب کرده اند سردمداران کشورهای اسلامی روابطشان را با اسرائیل دوره ای سازی کردند با این حال این اقدام حمایت افراد را در پی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاف درخواست شده است آنها، توده‌های افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها کلی جهان اسلام اجتناب کرده اند از دوام حمایت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصرت الهی امشب ظلمانی ستم سپری ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظفر نصیب افراد مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم فلسطین ممکن است “الیس الصبح بقریب”.