انتقاد معاون استاندار خوزستان از کمبود نانوایی در استان – پایگاه خبری مدآرا


در جلسه کارگروه آرد و نان در خوزستان، آقای رضا فتاحی گفت: سرانه مصرف آرد در استان خوزستان ۷.۲۸ کیلوگرم است که به دلیل افزایش مصرف نان سنتی است، این سرانه باید افزایش یابد تا شاهد صف های طولانی در مقابل نانوایی ها نباشیم.

وی با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۸۸۶ واحد نانوایی برای چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت خوزستان وجود دارد، گفت: سرانه مصرف آرد در خوزستان باید افزایش یابد.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان بر ساماندهی و معادله آرد یارانه ای و آرد آزاد تاکید کرد: با افزایش سهمیه آرد خوزستان، اختصاص گندم برای هر استان به همان استان و اختصاص گندم وارداتی به استان هایی که گندم تولید نمی کنند، می شود. امکان توزیع گندم در کشور سازمان یافته وجود دارد

فتاحی افزود: با وجود مکاتبه با معاون رئیس جمهور و معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه آرد اختصاص یافته به استان خوزستان نسبت به جمعیت و سرانه مصرف بسیار پایین است. استانداری.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور خواستار ادامه افزایش سهمیه آرد در استان خوزستان شد.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان همچنین خواستار تنظیم و تعادل بخشی آرد یارانه ای و آرد آزاد شد و گفت: با افزایش سهمیه آرد در استان، تولید نان مرغوب و تامین نان کافی باید رضایت مردم را جلب کند.

افزایش قیمت نان صنعتی و قیمت آرد طی دو ماه گذشته مصرف نان سنتی در استان خوزستان افزایش یافته و باعث ایجاد صف های طولانی در مقابل نانوایی ها و کمبود آرد در نانوایی ها شده است.

منبع: ارنا