انتقاد شدید عضو شورای شهر تهران از شهرداری: آیا واقعاً با فساد مبارزه کردید؟ پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; آیا واقعا مدیریت شهری از مرز مبارزه با فساد در ۱۰ ماه گذشته عبور کرده است؟ آن ۴۰ درصد صرفه جویی در هزینه که آنها در مورد آن صحبت می کردند کجاست؟ شهرداری تا امروز هر چه درآمد داشته خرج هزینه هایش کرده است! اگر این ۴۰ درصد را به پروژه های عمرانی خود اختصاص می داد، مناطق ۲۲ گانه شهرداری له یک میلیارد تومان پول نقد دریافت نمی کردند.

شبکه توزیع کالا وعده ای است که به مردم داده شده اما چند درصد محقق شده است؟

من به عنوان نماینده مردم توصیه می کنم با مردم صادقانه صحبت کنیم و به دلایل و درک آنها احترام بگذاریم. اگر نماینده آنها نسبت به موضوعی ابراز نارضایتی کرد، به جای سکوت و فحش دادن، سعی کنیم او را متقاعد کنیم و پاسخ اصولی و منطقی به او بدهیم.