انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از گسترش خرافات در مجالس عزاداری/ به مرور زمان سطحی نگری و استبداد در مجالس عزاداری بیشتر می شود – پایگاه خبری مدرس


این هدف تنها زمانی محقق می شود که به دین نگاه عمیق و معطوف به محتوا و هدف شود، نه سطحی و معطوف به ظاهر. تکیه بر کمیت، تکیه بر رویا، خیال و داستان های باطل، تمرکز بر خرافات و پرداختن به مجالس و مجالس عزاداری برای بهره برداری تبلیغاتی، نمی تواند به هدف عدالت خواهی برسد. این شیوه که متأسفانه اکنون به شیوه غالب عزاداری تبدیل شده و از سوی رسانه ملی تبلیغ می شود، نتیجه معکوس می دهد و راه را برای تثبیت قدرت کسانی که عدالت برایشان مانع است، هموار می کند.

کاهش سطح قیام عاشورا به شیوه برخی از مبلغان و محدود ساختن آن به چند داستان و رویا و خیال، آن گونه که در میان برخی از منبری های بی سواد و مبلغان غیر سنتی مرسوم است، هدر دادن فرصت بی نظیری است که نهضت عاشورا در میان ما به دست آورد. یاران امام حسین علیه السلام. از فرصتی که خون شهدای مظلوم کربلا به دست آمده باید برای تعمیق درک دین و درک هدف مردم استفاده شود.

متأسفانه به مرور زمان سطحی نگری و مظاهر عزاداری افزایش و محتوای دسته بندی ها و محافل کاهش می یابد. اگر در دوران جمهوری اسلامی ایران نتوانستیم به جلساتی در خور شأن امام حسین برسیم و در تراز نهضت عاشورا بمانیم، چه زمانی می‌توانیم به این هدف برسیم؟
در اینکه این وضعیت با شأن حسینی ناسازگار است، نباید شک کرد. حسینی بودن مستلزم تعمیق عزاداری، مبارزه با خرافات، رد عقاید ظاهری، برخورد با ظواهر، پرهیز از استفاده ابزاری از دین و تلاش در جهت دادن محتوای مجالس به عدالت از جمله آنهاست.