امیر عبداللهیان با وزیر امور خارجه عراق دیدار کرد


چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۸:۵۶

000

تهران (پانا) – حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه عراق در حال حاضر با یکدیگر دیدار کرد.

فواد حسین وزیر امور خارجه عراق کدام ممکن است در راس هیاتی به تهران بازدید کرده بود، عصر در حال حاضر ۲۴ فروردین ماه به طور مناسب مورد استقبال حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در وزارت امور خارجه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس با وی به ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو نشست.

گفتنی است نشست خبری وزرای خارجه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق تا ساعتی تولید دیگری برگزار تبدیل می شود.