امیدواریم با کار جهادی مسکن خوبی تهیه کنیم – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، علی بهادری جهرمی در اینستاگرام خصوصی شخصی نوشت:

دیروز صدمین سالگرد افتتاح شماره حساب بود. “منصفانه خانه بودجه بسازید”؛ این اصل حضرت امام خمینی (ره) در ۲۰ فروردین ۱۳۵۸ بود. مبارزه تحمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء مدیریت متعاقب آن آن امکان مسکن صحیح را برای همه ایرانیان فراهم نکرد. در سال ۷۶ مسکن ابدی منصفانه نسبت بود کدام ممکن است اکنون به حدود ۶۰ نسبت رسیده است. سرانه خانه در سال ۱۳۵۵ ۰.۷۹ نسبت بوده کدام ممکن است اکنون مرتفع است. با این حال با در مسکن، ادامه دارد متنوع اجتناب کرده اند خانوار های ایرانی یا اجاره ای هستند یا {در خانه} های غیر ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً اقامت می کنند. ما نمی‌توانیم منکر شرکت ها نمایندگی مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اقدامات نهادهای مختلف در سراسر سال‌ها برای اسکان گروه‌های مختلف باشیم، با این حال بدون در نظر گرفتن وعده‌های مختلف مقامات‌های پس اجتناب کرده اند انقلاب برای اسکان ایرانیان، دلایلی برای مکان یابی این شانس‌های ویژه مانع اجتناب کرده اند وعده‌های مسکن شد. اجتناب کرده اند اجرا

ورود به مسکن کبریت با خواستن، حق هر شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ایرانی است. این برآمده اجتناب کرده اند دستور {سی و یکم} قوانین اساسی ناشی اجتناب کرده اند مطالبات به حق پاسداران انقلاب است. دوراندیشی پدر مingسس انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر قانونگذاران اولین در امتداد طرف سایر متون قانونی مورد نیاز اجتناب کرده اند جمله پوشش های عمومی نظام در امور مسکن، وظایف قانونی خاصی را بر عهده مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادهای حاکمیتی گذاشت کدام ممکن است باور آن درهم آمدن است افزایش نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات جهادی

مقامات مردم در کنار با «نهضت سراسری مسکن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده مونتاژ ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، درصدد تعمیر برخی مشکلات در بخش مسکن است. سند دگردیسی مقامات راه رفع های مشخصی را با برنامه خاص برای این منظور حاضر می تدریجی. وی افزود: انشاالله بتوانیم با حمایت اجتناب کرده اند افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین مسکن خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواست، غیر از خانوار های ایرانی در دوران خدمت، به ۱ جنبه مهم اجتناب کرده اند دغدغه ها معامله با کنیم.