اقدامات آبفا برای جلوگیری از سرریز فاضلاب در فصل بارندگی – پایگاه خبری مدآرا


فرزان عباسیان و درباره راهکارهای آبفا خوزستان برای دور زدن فصل بارندگی گفت: برای جلوگیری از پس زدن فاضلاب در شهرهای خوزستان و دور زدن فصل بارندگی سه راهکار و اقدام اساسی اجرا می شود تا بتوانیم آن را دور بزنیم. فصل خوب و بدون هیچ مشکلی با مشکل روبرو شویم.

وی افزود: بازسازی، ساخت، ارتقا و بهسازی بیش از ۶۲ تابلو برق، ساخت پمپ های برق فاضلاب و تجهیز آنها به تجهیزات حفاظتی برقی مدرن جهت عملکرد مناسب در زمان پیک بار با تراز ۱۵ میلیارد ریال از راهکارهای خوزستان است. شرکت آب و فاضلاب. گذر شرکت فاضلاب از فصل بارندگی است.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: در این زمینه تابلوهای برق تاسیسات فاضلاب شهرهای سوسنگرد، بوستان، شمران، خرمشهر، آبادان و ماهشهر راه اندازی و راه اندازی شده است. دوباره به بهره برداری می رسد. .

عباسیان گفت: خرید، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های جدید برای تقویت ایستگاه های پمپاژ فاضلاب در برخی شهرهای خوزستان از دیگر اقدامات ضروری و راهبردی ابا خوزستان در فصل بارندگی است.

وی ادامه داد: سرویس، تعمیر و بازسازی ترانسفورماتورهای تاسیسات فاضلاب استان با استفاده از قراردادهای موجود از دیگر راهکارهای شرکت آب خوزستان است. در این زمینه ترانسفورماتور برخی از شهرستان های استانداری با هزینه ای بالغ بر ۴ میلیارد ریال بازسازی و نوسازی شد.

معاون بهره برداری و توسعه آبفای شرکت آبفای خوزستان بیان کرد: در این راستا تعمیر و تعمیرات اساسی ترانسفورماتورهای جمران و مشار و ۳ ترانسفورماتور شادگان با نظارت اداره کل سامانه های کنترل انرژی و فاضلاب انجام شد.

عباسیان خاطرنشان کرد: دیزل ژنراتورهای تاسیسات فاضلاب ۹ شهر استان اورهال با هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال در حال حاضر نوسازی شده است و امیدواریم در فصل بارندگی خوزستان شاهد برگشت فاضلاب و مشکلاتی در این منطقه نباشیم. .

منبع: ایسنا