افرادی که آب نمی نوشند؛ مطالعه


یکشنبه ۲۸ آوریل ۱۴۰۱-۴: ۴۹

مهمترین، تاثیر تبعید قایق بادبانی نوشیدن آب

تهران (پانا) – بلعیدن آب کافی در {هر روز} به افزایش کار کردن هیکل کمک زیادی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ننوشیدن آب کافی نیز به همان اندازه حد زیادی بر سلامت ممکن است تأثیر می گذارد.

به گزارش نمناک، {افرادی که} {هر روز} آب کافی نمی نوشند; آنها در معرض خطر ابتلا به بیماری های کشنده هستند. دانشمندان اجتناب کرده اند افراد می خواهند برای جلوگیری اجتناب کرده اند خطر نارسایی قلبی، شش به همان اندازه هشت لیوان آب در روز بنوشند.

نارسایی قلبی روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است مرکز در موقعیت به پمپاژ دقیق خون در هیکل نباشد، معمولاً {به دلیل} نقطه ضعف هر دو جذاب شدن مرکز. این می تواند یک عارضه شایع است کدام ممکن است همراه خود تحویل داد زمان شدیدتر تبدیل می شود.

معادل محدود کننده خوردن نمک، بلعیدن آب کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیدراته ماندن راه هایی برای مراقبت اجتناب کرده اند مرکز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است در دراز مدت به کاهش خطر بیماری قلبی کمک کنند.

نتایج تحقیقات با اشاره به مشکلات ننوشیدن آب کافی برای مرکز

محققی در انستیتوی سراسری سلامت تیمی را مدیریت کرد کدام ممکن است برای ادغام کردن نزدیک به ۱۲۰۰۰ بزرگ شده بود. آنها بین ۴۵ به همان اندازه ۶۶ سال سن داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آغاز بررسی هیچ نارسایی قلبی، دیابت هر دو مشکلات وزنی نداشتند. حدود ۱۳۶۶ نفر (۱۱.۵۶ سهم) بعداً دچار نارسایی قلبی شدند کدام ممکن است همراه خود افزایش سن شایع‌تر است.

این کارکنان سطوح سدیم خون را کدام ممکن است همراه خود کاهش درجه مایعات هیکل افزایش می‌یابد، تعیین مقدار کردند:

محدوده خالص سدیم سرم بین ۱۳۵ به همان اندازه ۱۴۶ میلی اکی والان در لیتر است، با این حال {افرادی که} درجه سدیم متداولآنها حدود ۱۴۳ میلی اکی والان در لیتر است، ۳۹ سهم اصولاً اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی همراه خود سطوح زیرین تر کشف نشده نارسایی قلبی قرار داشتند.

داده ها علاوه بر این نماد داد؛ اشخاص حقیقی بالای ۷۰ سال همراه خود درجه سدیم ۱۴۳ میلی اکی والان در لیتر، ۶۲ سهم اصولاً کشف نشده ابتلا به هیپرتروفی بطن چپ هر دو ضخیم شدن مرکز هستند.

نتایج اولین نماد می دهد کدام ممکن است هیدراتاسیون خوشایند ممکن است به جلوگیری هر دو تنبل کردن پیشرفت تنظیمات در مرکز کدام ممکن است ممکن است در نتیجه نارسایی شود کمک تنبل. مایعات، چه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه چای. آنها برای طیف وسیعی اجتناب کرده اند عملکردهای هیکل، اجتناب کرده اند جمله کمک به مرکز برای پمپاژ کارآمد خون، افزایش ورود به خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کار کردن رگ های خونی حیاتی هستند.

راه رفع ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه های تخصصی

محققان ۶ به همان اندازه ۸ فنجان (۱.۵ به همان اندازه ۲.۱ لیتر) در روز را برای خانمها و هشت به همان اندازه ۱۲ فنجان (۲ به همان اندازه ۳ لیتر) را برای پسران پیشنهاد می کنند.