اعلام شرایط انتقال دانشجویان پزشکی اوکراین به کشور


رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مطرح کرد:

چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۱:۲۹

دانشجو

تهران (پانا) – رییس مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت از شرایط انتقال دانشجویان پزشکی اوکراین برای ادامه تحصیل در کشور خبر داد.

کاظم قهرمان زاده گفت: دانشگاه‌های کشور اوکراین از سال ٢٠١٠ از فهرست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت خارج شده اند و در سال ٢٠١٧ دو دانشگاه کارازین خارکف و تاراس شفچنکو در فهرست دانشگاه های مورد تایید قرار گرفتند و بعد از آن تاریخ، دانشگاه‌های این کشوربر اساس استانداردهای علمی از لیست تایید وزارت بهداشت خارج شدند.

به گفته رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، تا کنون ٣٢٢ درخواست انتقال دانشجویان ایرانی اکراین به داخل کشور در سامانه ثبت شده و از این تعداد ، ۱۶۰ نفر صلاحیت شرکت در امتحان ارزشیابی سال جاری را دارند.

قهرمان زاده گفت: با آن دسته از دانشجویانی که در دانشگاه‌های مورد تایید مشغول به تحصیل و حائز شرایط انتقال هستند و تاکنون به هر دلیل متقاضی انتقال نبوده اند؛ پس از ثبت درخواست طبق ضوابط اقدام خواهد شد.

به گفته رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، ، آزمونی که جهت ارزیابی علمی دانشجویان توسط شورای‌عالی برنامه ریزی به تصویب رسیده است در دیماه ١۴٠١ برگزار خواهد شد، کسب نمره حد نصاب قبولی جهت اخذ پذیرش از دانشگاه‌های داخل در این آزمون الزامی می باشد.

قهرمان زاده گفت: با توجه به جنگ در کشور اوکراین، مطابق رایزنی های انجام شده، دانشگاه‌های کشورهای اروپایی همسایه نسبت به پذیرش دانشجویان شاغل به تحصیل در اوکراین اعلام آمادگی کرده اند.

مطابق اعلام وزارت امور خارجه و اعلام وزارت علوم و آموزش عالی فدراسیون روسیه، دانشگاه‌های این کشور جهت پذیرش دانشجویان اوکراین در همان رشته و حتی در صورت بورسیه بودن در اوکراین، برای بررسی امکان تحصیل رایگان در روسیه اعلام آمادگی کرده‌اند.

قهرمان زاده گفت: مطابق رایزنی های انجام شده و هماهنگی با وزارت امور خارجه، امکان ادامه تحصیل به صورت غیرحضوری در دانشگاه‌های اکراین فراهم شده است و توصیه می شود که این دانشجویان از فرصت ایجاد شده فعلی استفاده و به دانشگاه‌های مورد تایید سایرکشورها منتقل شوند تا بتوانند از امکان انتقال یا ارزشیابی مدارک در پایان تحصیلات خود بهره مند شوند. مطابق ضوابط،‌ این افراد در صورت تحصیل بیش از نیمی از دوره در دانشگاه مورد تایید و فارغ التحصیلی از آن دانشگاه، امکان ارزشیابی مدرک را خواهند داشت.