ادعا ساختار جدید ساماندهی تصرف املاک


یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۰:۵۵

پول اموال سازمان

تهران (پانا) – گروه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدامی ملت اجتناب کرده اند اجرای اصلاح ساختار گروه املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات خبر داد کدام ممکن است بر ایده آن ساختار جدید متنوع ساختار زودتر این گروه احتمالاً وجود خواهد داشت.

به گزارش روابط کلی گروه مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اموال، پس اجتناب کرده اند اصل رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در سال قبلی مبنی بر اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم ساختار گروه مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اموال، پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم رویه‌هایی کدام ممکن است «سید عبدالمجید» اجتهاد «به‌علاوه سایر اعضای هیأت مدیره، رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل بود کدام ممکن است در نتیجه اجرای {این مهم} شد.

همراه خود تصویب ساختار جدید گروه اموال توسط «علاءالدین رفیع زاده» معاون رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از، معاون نوسازی اجرایی گروه استفاده از روز یکشنبه ۱۴ فروردین ماه نامه ای به این گروه نوشت. ادعا کرد بر این ایده ساختار جدید متنوع ساختار زودتر گروه احتمالاً وجود خواهد داشت.

بر ایده ساختار جدید گروه اموال کدام ممکن است همراه خود رویکرد تحمیل تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور جایگاه سازمانی تدوین شده است، ادارات این گروه به مدیریت کل بهبود خواهند کشف شد.