ادامه بررسی و تصمیمات اقتصادی کمیته مشترک انجمن اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم


بیستمین جلسه کمیته مشترک تعیین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه.

شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ – ۲۳:۰۳

مجتمع

تهران (پانا) – اعضای کمیته مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیستمین جلسه خود به جمع بندی سایر سیاست های عمومی پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه در خصوص اصلاح ساختار بودجه پرداختند.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیته مشترک به ریاست دکتر محمدباقر ذالقدیر و با حضور برخی از اعضای مجمع و نمایندگانی از مجمع نمایندگان، قوه قضائیه و مرکز بانک، اعضای کمیته مشترک، مواد دیگری از سیاست های کلی برنامه را مورد بحث و بررسی قرار دادند و هفتم، با توجه به اصلاح ساختار بودجه، آن را برای ارائه به اتاق شورا بررسی کردند.

اعضای کمیته مشترک در این جلسه بر «تحقق منابع و مدیریت مصارف دولت و پرهیز از کسری‌های واقعی بودجه و عدم تعادل عملیاتی» و «موجودی و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات دولت، شرکت‌های دولتی و غیره» تاکید کردند. – نهادهای دولتی دولتی، مدیریت و پرداخت بدهی.» در خصوص «تعیین تکلیف پروژه های عمرانی نیمه تمام» تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روش های مختلف از جمله تکمیل، واگذاری، مشارکت و حذف «و همچنین» تبیین و تعدیل ضوابط درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، تنظیم روابط مالی دولت، شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی و رفع تضاد منافع.

در این جلسه اعضای مجمع آقایان پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، محسن رضایی، محمدجواد اروانی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق فی زاده، سید مصطفی میرسلیم و داود دانش جعفری از اعضای مجمع به تبادل نظر پیرامون ضرورت پرداختند. فرزندخواندگی رویکردهای اصلاح بودجه کشور با اشاره به طولانی بودن برنامه هفتم توسعه و موکول شدن بحث و بررسی سایر بندهای سیاست های کلی برنامه هفتم به جلسه بعدی کمیته مشترک.

گفتنی است جلسات کمیته مشترک سیاست های کلی برنامه هفتم به صورت مشترک با شورای مجمع تشکیل می شود و خلاصه این کمیته در شورای مجمع ارائه، بررسی و تصویب می شود.