اختلال گسترده در شبکه های اینترنت و موبایل کشور – پایگاه خبری مدآرا


گزارش کردن پایگاه خبری مادراو بر اساس اخبار منتشر شده، اینترنت در کشور با اختلال گسترده و کامل مواجه شد.

بر اساس اطلاعات وب سایت آیودا، اینترنت کل کشور دچار اختلال شدید شده است.

نت بلاکز اعلام کرد: ۲۱ درصد اینترنت در ایران قطع است و این اختلال همچنان ادامه دارد.

اختلال گسترده در اینترنت و شبکه تلفن همراه در کشور

سایت