آیین سپاس معلم در مدرسه حضرت زینب(س) فشافویه


همزمان با بزرگداشت هفته معلم، آیین سپاس معلم با حضور رئیس و کارشناسان اداره آموزش و پرورش فشافویه و مسئولان شهری در دبیرستان حضرت زینب (س) فشافویه برگزار شد.