آیت الله اصلی معاون اول را مأمور بررسی وضعیت بازنشستگان کردند


یکشنبه ۲۲ ژوئن ۱۴۰۱ – ۰۰:۴۹

من خبرم را گفتم

تهران (پانا) – سخنگوی دولت اعلام کرد که رئیس جمهور به معاون اول رئیس جمهور دستور داد تا با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی، پیشنهادات حمایتی در خصوص وضعیت بازنشستگان را بررسی و ارائه کند.

علی بهادری جهرمی در توئیتی نوشت: پیرو درخواست گروه‌های بازنشستگان محترم در خصوص وضعیتی که در سال جاری از رئیس‌جمهور دریافت کردند، آیت‌الله رئیسی به معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد با حضور نمایندگان بازنشستگان، موضوع را بررسی کند. و سازمان تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادات حمایتی.