آیا می توان ۴ میلیون خانه در چهار سال ساخت؟ پایگاه خبری مدیریت شده


فرشید بورگت در خصوص عملکرد دولت در ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی اظهار داشت: وقتی بخش خصوصی که سرمایه خود را در چنته دارد و می تواند هزینه های ساخت یک واحد مسکونی را بپردازد، با مشکلات و موانع عدیده در مقابل ساختمان، ساخت و ساز می شود. این واحد قطعا با شرایط سخت تری برای ساخت مسکن توسط دولت مواجه خواهد شد.

وی افزود: وقتی مشخص می شود از طرح مسکن مهر و طرح ملی مسکن که در دولت های گذشته اجرا می شد، هنوز بسیاری از واحدها تعیین تکلیف نشده اند و با مشکلات زیادی مواجه هستند، قطعا ساخت و ساز برای دولت بسیار سخت است. ۴ میلیون واحد مسکونی در کشوری که من می بینم.»

این کارشناس مسکن گفت: اگر دولت عزم تقویت بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی خود در ساخت مسکن داشته باشد و به جای صرف وقت و هزینه زیاد در شناسایی و طراحی پروژه های طرح جهش تولید مسکونی بپذیرد، از صفر تا صد این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شده است و قطعاً می توان امیدوار بود که طرح جهش تولید مسکن را اجرا کنیم و ۴ میلیون خانه در کشور بسازیم، اما در شرایط فعلی باید گفت که این امر تقریباً غیرممکن یا بسیار دشوار است. .

بورگات با انتقاد از عدم کنترل بازار مصالح ساختمانی و افزایش هزینه های ساخت مسکن گفت: به طور کلی در شرایط فعلی که قیمت پایه یک متری ساختمان یک شبه در جهش تولید مسکن ۸ تا ۱۰ درصد افزایش می یابد. قطعا بخش خصوصی تمایلی به ورود ندارد و برنامه و اجرا ندارد.

و معتقد است با توجه به همه مشکلاتی که در حوزه تولید مسکن در کشور وجود دارد، تولید ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت سیزدهم بسیار دشوار خواهد بود، مگر اینکه روند فعلی که در حوزه مسکن دنبال می شود. مناظره. در کشور تغییر کرده است وگرنه با روند فعلی این امکان وجود ندارد.