آیا فرزند خوانده ارث می برد؟


سه شنبه ۱ سپتامبر ۱۴۰۱-۰۵: ۰۲

حقوق بشر دانتانی

تهران (پانا) – فرزندخواندگی یا رابطه ناشی از سرپرستی کودکان و نوجوانان یتیم و بدسرپرست جزء علل ارث محسوب نمی شود و به همین دلیل ارث فرزندخوانده از والدین آنها منتفی است.

یکی از مؤسساتی که امروزه در اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است و امکان فرزندآوری را برای بسیاری از خانواده ها فراهم کرده است مؤسسه فرزندخواندگی است که از طریق آن زوجین یا گاه افراد مجرد می توانند بدون سرپرست یا حتی با سرپرست فرزندی را به فرزندی قبول کنند. نام مستعار فرزندشان را بپذیرید.

در کشور ما به منظور حمایت از کودکان و نوجوانانی که سرپرست یا سرپرست غیرقابل صلاحیت ندارند، نهادی به نام سرپرستی تصویب شده است و ضوابط فرزندخواندگی و شرایط همسران و داوطلبان سرپرستی در قانون حمایت از خانواده ها لحاظ شده است. اطفال و نوجوانان بدون سرپرست: قیم مورد تایید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ منصوب شد.

یکی از مسائل مربوط به فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بحث ارث و سهم الارث فرزند خوانده از والدین یا افرادی است که این کودکان را به عنوان سرپرست پذیرفته اند.

ماده ۸۶۱ این قانون در تعیین اسباب ارث و بهره مندی از حصه الارث مقرر می دارد: «ارث بر دو چیز است نسب و سبب».

خویشاوندی یک رابطه خونی بین دو نفر است که در آن یکی از دیگری متولد می شود (رابطه والد و فرزند) یا هر دو از شخص ثالث متولد می شوند (رابطه بین برادران و خواهران).

گرچه در فقه دلایل متعددی وجود دارد، اما در قوانین امروز کشور ما و در قانون مدنی فقط یک نوع آن پذیرفته شده است که همان حالت نکاح و رابطه ارثی زن و شوهر است. لازم به ذکر است که به استثنای زن و شوهر، بقیه اقارب از عروس یا داماد خود ارث نمی برند و عروس یا داماد خانواده از اقوام طرف مقابل ارث نمی برند.

همانطور که ملاحظه می شود فرزندخواندگی یا رابطه ناشی از سرپرستی کودکان و نوجوانان یتیم و بدسرپرست جزء علل ارث در قوانین کشور ما نیست، بنابراین ارث فرزندخوانده از والدین آنها مستثنی شده است. در نتیجه باید به این سوال که آیا فرزند خوانده ارث می برد پاسخ منفی داد.