آموزش مفاهیم مدیریت بحران در مدارس ضروری است


استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی در گفتگو با بنا:

دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ – ۰۹:۰۷

تیم آکشای سال 1400خبرگزاری پناغ

تهران (پانا) – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله به ضرورت آموزش مفاهیم مدیریت بحران در مدارس اشاره کرد و گفت: باید ذهن دانش آموزان را نسبت به بلایای طبیعی در محل زندگی خود آگاه کرد.

مهدی زارعی با اشاره به موضوع زلزله و برگزاری مانور زلزله در بسیاری از مدارس، گفت: برگزاری مانور زلزله در مدارس نمادین است، اما دلایل جدی برای برگزاری مانور در بسیاری از نقاط ممکن نیست یا از سوی برخی مدیران جدی گرفته نمی شود، همچنین این امر نیز وجود دارد. در برخی مدارس خطرناک است و برای آن برنامه ریزی می شود.

استاد پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله افزود: هر چه نظام آموزشی به سمت سال های پایانی تحصیلی پیش می رود، بیشتر به سمت کنکور می رود، یعنی نظام آموزشی دوره متوسطه شکل و شمایلی دارد. در این زمینه بسیاری از مسائل مربوط به زندگی ما مانند بلایای طبیعی یا بحران های مختلف جدی گرفته نمی شود.

اهمیت مفاهیم بحران در نظام آموزشی

رئیس واحد زمین‌شناسی فرهنگستان علوم گفت: در موضوع پیچیده‌ای مانند مدیریت بحران، شناخت خود بحران، ساماندهی شرایط، کاهش خطرات و برقراری ارتباط بین بخش‌های مختلف به منظور ضروری است. برای کاهش اثرات و پیامدهای آن باید شناخت کافی از انواع آن وجود داشته باشد.به نظر من باهوش ترین دانش آموزان باید از دوران دبیرستان جذب و علاقه مند به موضوعات مرتبط شوند و در دانشگاه نیز به عنوان یک رشته جدی با آن برخورد شود. “

زری در ادامه توضیح داد: بنابراین موضوعی که با این گستردگی مشخص می شود بسیار حائز اهمیت است و به اعتقاد من دلیل ضعف در مدیریت بحران عدم توجه به نظام آموزشی است چرا که توجه در جهت دیگری است و بحث مدیریت بحران و بحران به حاشیه رانده شده است».

آموزش مفاهیم مدیریت بحران در مدارس ضروری است

این زلزله شناس با تاکید بر ضرورت آموزش مفاهیم مدیریت بحران در مدارس، گفت: این ضرورت در کشوری با تنوع طبیعی و اقلیمی ایران وجود دارد و از سوی دیگر باید گفت که چون کتاب هایی در زمینه جغرافیا وجود دارد. از مناطق در مناطق و استان های مختلف، دانش آموزان را با جغرافیای منطقه آشنا می کند، مسائل و چالش های پیش روی منطقه نیز باید در دروس گنجانده شود، زیرا تک تک مسائل، مشکلات و بحران هایی که در دریای مازندران یا دریای مازندران رخ می دهد. سواحل دریا “مطالعات عمان و خلیج فارس متفاوت است”.

ذهن دانش آموزان باید نسبت به بلایای طبیعی در مناطق بومی آگاه شود

استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله افزود: به دلیل اینکه مشکلات هر منطقه متفاوت است، دانش آموزان باید در جریان بلایای طبیعی آن منطقه قرار گیرند، یعنی دانشجویی که در گیلان و زنجان تحصیل می کند باید آگاه باشد. زمین لرزه منجیل در ۳۱ ژوئن ۱۹۶۹ و باید مورد بحث قرار گیرد این موضوع به طور برجسته در دوره های دبیرستان مطرح است و مهمتر از آن، زلزله ای در تاریخ معاصر آن منطقه قابل توجه بوده و می تواند تکرار شود.

عضو فرهنگستان علوم ایران افزود: دانشجویانی که در مناطق مستعد خشکسالی و فرونشست زمین و در استان‌هایی مانند اصفهان و سمنان زندگی می‌کنند نیز باید مستقیماً به‌عنوان موضوع و در صورت وقوع، با اثرات خشکسالی و فرونشست زمین آشنا شوند. ناآگاه چگونه می توان انتظار داشت که گروهی از این دانش آموزان نگران بحران ها و بلایای طبیعی باشند، بنابراین مسائل محلی باید به دانش آموزان ارائه شود زیرا این مسائل محلی برای آنها دغدغه های محلی ایجاد می کند.