آموزش در دانشکده فرهنگیان خصوصی سازی تبدیل می شود


دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۴:۰۴

همیشه سرساری کارشناس دانشگاه فرهنگیان قم

تهران (پانا) – رئیس دانشکده فرهنگیان ادعا کرد کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سهم دانشجویان این دانشکده به صورت خصوصی آموزش می بینند.

به گزارش تسنیم، حسین خنی فر، رئیس دانشکده فراهینجیان کسب اطلاعات در مورد برگزاری گروه های حضوری {در این} دانشکده ذکر شد: ادعای {افرادی که} ادعا کردند دانشکده را بازگشایی نمی کنند، روز دوم هر دو سوم پس اجتناب کرده اند بازگشایی بود. چون سوال کردن کردیم چون سال تحصیلی تعطیل بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ۱۳ روز اجتناب کرده اند سفر نوروزی قرار بود بازگشایی شود، چون خوابگاه های این دانشکده ۲۴ ساعته باز است، به همین دلیل برای تحمیل شرایط به حداقل یک هفته زمان خواستن داشتیم.

وی افزود: بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سهم پردیس دانشکده ورهنگیان بازگشایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های ۹۷، ۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ حضور دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید درگاه را تحریک کردن کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در سال ۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند سال ۹۸ برای حضور دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان درگاه کنار هم قرار دادن می شویم.

همراه خود ملاحظه به دیجیتال بودن دانشکده، بیش اجتناب کرده اند مهارت «دانش آموز معلم» پذیرفتیم.

رئیس دانشکده فرهنگیان ذکر شد: در ۲ سال قبلی {به دلیل} دیجیتال بودن آموزش، اجتناب کرده اند خوابگاه‌های دانشکده فرهنگیان دانش آموز معلم بیشتری توسل به کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون باید به در نظر گرفته شده اسکان آنها باشیم، از آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ هزار ضعیف دارد. دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما روی افزایش پرونده شناسایی دانشگاهیان اطلاعات آموز کار کرده ایم.

خنی‌فر اجتناب کرده اند راه‌های توسل به دانش آموز برای جبران ضعیف معلم، قدم گذاشتن به گروه معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در مدرسه‌های دانشکده فرهنگیان در سفر آخر هفته برای عالی سال باقی مانده اجتناب کرده اند تحصیل ذکر شد.

وی یکپارچه داد: قالب «سه به علاوه عالی» مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه های بلند مدت انتخاب گیری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها توافق را همراه خود وسط دارایی ها انسانی برگزار کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد این قالب شناخته شده به عنوان عالی سرمایه گذاری آموزشی رئوس مطالب شود. بعد از همه برای «دانش آموز معلم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} می خواهند پس اجتناب کرده اند نوک ۶ ترم وارد مدارس شوند و یک جفت ترم باقی مانده را بگذرانند مجبور نیست، این قالب ۲۰ هزار معلم جدید به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فراهم می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده فرهنگیان نیز پوچی می تواند داشته باشد. پذیرش ۲۰۰۰۰ دانشجوی جدید