آغاز عملیات اصلاحی بدنه سد سلیمان در ماه های آینده – پایگاه خبری مدآرا


بهنام شافعی درباره آخرین مورد سد سلیمان گفت: مطالعات اولیه برای ساخت این سد در دهه ۴۰ و ۵۰ انجام شد و به دنبال آن مطالعات فاز اول پروژه در دهه ۶۰ با مشارکت یک شرکت کانادایی انجام شد. .

وی افزود: به دلیل مشارکت ژاپن در این پروژه، مطالعات تکمیلی و نظارت بر ساخت سد به این شرکت و یکی از شرکت های آلمانی واگذار شد و در سال ۱۳۷۷ عملیات اجرایی ساخت سد انجام شد. توسط شرکت AB Nero.

رئیس اداره بهره برداری و تصفیه سدهای سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه آبگیری سد مسجد سلیمان از آذرماه ۱۳۷۹ آغاز شد، گفت: آبگیری سد مسجد سلیمان آغاز شد.

الشافعی گفت: پس از مکاتبات متعدد با وزارت نیرو و اعلام مشکلات و مخاطرات حاکم بر نیروگاه و مجموعه سد سلیمان و ارسال نتایج مطالعات رفتاری و هیدروگرافیک، در سال ۱۳۹۵ ضرورت رسیدگی به این مجموعه محقق شد. و مطالعات تکمیلی در این زمینه آغاز شد.

وی با بیان اینکه مطالعات غار نیروگاه سد سلیمان (تونل های قرار دادن ژنراتورهای برق) به پایان رسیده و عملیات تعمیر آن آغاز شده است، گفت: عملیات اصلاحی غار نیروگاه، ترانسفورماتورها و آبنماهای جانبی نیز آغاز شده است. دامنه ها در حال اجرا هستند.

ناظر بهره برداری از سدها و مدیریت احیای آب و برق خوزستان گفت: مطالعات اصلاحی اداره کل سد سلیمان مسجد بیش از ۹۵ درصد پیشرفت دارد و طرح کلی مشاور با تصمیم گیری به تصویب رسیده است. -اختیارات لازم را اتخاذ کرده و در ماههای آتی پس از برگزاری مناقصه، پیمانکار طراحی، بهره برداری و اجرا را مشخص می کند.

الشافعی در پایان گفت: باید در تامین منابع مالی، عوامل و ساختار سازمانی تغییری ایجاد شود تا پیشرفت پروژه نسبت به آنچه در حال حاضر در حال انجام است تغییر کند و شاهد تسریع در روند باشیم. اصلاح مسجد سد سلیمان.

در روزهای اخیر محمد آغاجاری، بازرس ویژه خوزستان پس از بازدید از سد سلیمان، اعلام کرد که وضعیت سد سلیمان به مرحله هشدار رسیده است و به همین دلیل نگرانی هایی در مورد ته نشین شدن این سد وجود دارد.

منبع: ایسنا