آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات حضور سردار حجازی در جبهه از دوام


000

تهران (پانا) – همراه خود ردیابی به مشخصه های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص سرلشکر محمد حجازی، معاون هماهنگ کننده تصویر ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجازی را اجتناب کرده اند رهبران غیر معمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری بسیج، سردار سرتیپ سعید فرجیان زاده اظهار داشت: شهید هگزی در همه مقیاس مدیریت اجتناب کرده اند جمله عملیات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی اصلی بود. اجتناب کرده اند مشهودترین مشخصه های شهید، هوش، بلند مدت نگری، انتخاب گیری های درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو در انجام کارهاست.

سردار سرتیپ سعید فرجیان زاده همراه خود خاص اینکه سردار حجازی نزدیک به چهارده سال وظیفه بسیج را بر عهده داشت، اظهار داشت: سردار حجازی نیروی از دوام بسیج را همراه خود ملاحظه به شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای کنونی ملت ترتیب، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کرد.

سردار ورگیان زاده تاکید کرد: سردار حجازی زیرساخت های فوق العاده ارزشمندی را برای بسیج تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی تشکل های فرقه ای بسیج یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری ایشان است کدام ممکن است همراه خود همت ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به نیازهای روز تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گرفت کدام ممکن است خوشبختانه ممکن است موقعیت فوق العاده خوبی را ایفا تنبل. . برای این اقشار بسیجی. موقعیت بزرگی خلق کنید.

وی بهبود ورزش های باکلاس اجتماعی بسیج را یکی اجتناب کرده اند اقدامات شهید حجازی در دوران مدیریت آن در صلابت از دوام دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ورود بسیج در جهان های باکلاس همراه خود مقیاس مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور بسیجیان. در ورزش های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به افراد اجتناب کرده اند کارهای خوب در دوران شهید بود.

معاون هماهنگ کننده هیئت ولی فقیه در سپاه، بهبود ورزش های آموزشی «بسیج»، افزایش «بسیج» در بخش های دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج اساتید را اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات سردار حجازی دانست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: پایگاه‌های بسیج در دوران زمامداری شخصی شاهد پیشرفت‌های زیادی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه‌های بسیج زیر تذکر ایشان افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش خواهران بسیجی افزایش چشمگیری داشت.

سردار فرجیان زاده اظهار داشت: سردار حجازی در کل ورزش شخصی در نیروی از دوام، بسیج را به خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان وی همانطور که صحبت می کنیم در تمام ورزش های بسیج {در سراسر} ملت دیده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکسی کدام ممکن است در بسیج پرانرژی باشد ممکن است این کار را انجام دهد. بیانیه سوگند خورده دادن ضروری است

وی یکپارچه داد: می توان اظهار داشت نیروی از دوام بسیج توسط سردار حجازی ساختمان، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء کشف شد.

معاون هماهنگ کننده مشاور ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه خود ردیابی به حمله ها به نیروهای بسیج در دوران مدیریت سردار حجازی کدام ممکن است مصادف همراه خود مقامات اصلاحات بود، اظهار داشت: مقامات در جاری انجام اصلاحات بود. برای نیروهای بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران ایران. عدم همکاری مقامات اصلاحات برای بهبود بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع موانعی بر بالا راه ورزش های آن تحمیل کرد، با این حال شهید حجازی همراه خود گزینه ها در نظر گرفته شده در آن شرایط روی حیله و تزویر توانست ورزش های بسیج را بهبود دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولد تقریباً همه بسیج {در این} دوران. علاوه بر این در این دوران ورزش‌های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی بسیج بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه جوان چاپ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری فارس یکی اجتناب کرده اند معروف‌ترین خبرگزاری‌های ملت در زمان شهید هگزی. .

سردار فرجیان زاده افزود: {در این} مدت اصول باکلاس برای ورزش کودکان وضع شد کدام ممکن است نتایج فوق العاده خوبی داشت. همه این موفقیت ها در روزی بود کدام ممکن است سختی اصلاحات مصادف همراه خود بسیجی بود کدام ممکن است حاصل تدابیر، نبوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها شهید حجازی بود کدام ممکن است در آن شرایط توانست بسیج را بهبود دهد.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به موقعیت سرلشکر شهید حجازی در جبهه از دوام ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: سردار حجازی همراه خود هوش a فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت جهادی در هر مسئولیتی کدام ممکن است به عهده ایشان بود سودآور بود. آنها مدتی حاوی ایمنی اجتناب کرده اند داده ها بودند کدام ممکن است فوق العاده سودآور بود. این موفقیت ها در دوران خدمت در ستاد کل نیروهای مسلح یکپارچه داشت، گام های ارزنده ای در جهان اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار صنایع دفاعی ملت برداشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه همانطور که صحبت می کنیم تمامی نیروهای مسلح اجتناب کرده اند آثار آن بهره مند هستند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون هماهنگ کننده این هیئت ولی فقیه در سپاه پاسداران یکپارچه داد: حضور ایشان در سپاه لبنان همراه خود خدماتشان به جبهه از دوام الحمدلله آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات زیادی داشت. حضور ایشان به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود کارهای نو، بدیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقانه در کنار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستند در جهان های مختلف باکلاس، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشکی سهم بسزایی در جبهه از دوام داشته باشند.

سردار فرجیان زاده، سرلشکر شهید حجازی را پیرو پاک ولایت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: فرمایشات رئیس معظم انقلاب در همه جهان ها برای ایشان جاری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وقتی تحلیل های عکس در موضوعات مختلف داشتند، آن را رها می کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها اعلیحضرت را اجرا کنید». ایشان در انجام وظایف شخصی کلام حضرت آقارا را صددرصد خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا می کرد. او به در اطراف اجتناب کرده اند مانترا، سخنان حضرت آقا را عالمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب اجرا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده شخصی را برای برآوردن درخواست شده است های شخصی انجام داده است.